Audit Energetic

Auditul energetic al clădirilor existente reprezintă activitatea de identificare a soluțiilor tehnice de modernizare (reabilitare) energetică a anvelopei clădirii și instalațiilor aferente în vederea satisfacerii exigențelor de performanță necesare și eliberarea unui certificat energetic.

Energocertif - Audit Energetic

Auditul energetic presupune analizarea unei construcții din punct de vedere tehnic și economic și presupune propunerea unor soluții tehnico-financiare în vederea îmbunătățirii performanței energetice a clădirii.

Scopul auditului energetic este de a oferi măsuri de îmbunătățire a performanței energetice și se finalizează cu eliberarea unui certificat energetic pentru faza analizată. Acest certificat energetic pune în evidență deficiențele energetice ale imobilului.

Auditorul energetic (consultantul energetic) este persoana fizică sau firma (birou de consultanță energetică) autorizată de către o comisie de atestare a specialiștilor în domeniu numită de MDRT, pentru efectuarea expertizelor energetice pentru clădiri și pentru elaborarea certificatului energetic.

În urma expertizei energetice, consultantul energetic va întocmi un Raport de Expertiză Energetică a clădirii care va conține principalele caracteristici tehnice și energetice ale clădirii expertizate, precum și toate datele referitoare la modul de determinare a consumului total anual de căldura pentru încălzire și apă caldă de consum estimate pentru clădirea expertizată. Lucrările se efectueaza pe bază de contract de servicii încheiat între solicitantul certificatului energetic (beneficiar) și consultantul energetic.

[/fusion_builder_column_inner][/fusion_builder_row_inner]