Conform Ordonanței 13 din 2016, începând cu 28 februarie 2016 este obligatorie afișarea certificatului de eficiență energetică pentru toate clădirile care sunt vizitate de public în mod frecvent. Ordonanţa Guvernului nr. 13/2016 modifică Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor. Prin această ordonanță se modifică în același timp și sancțiunile pentru nerespectarea prevederilor. Amenda pentru nerespectarea obligațiilor este cuprinsă între 1250 și 2500 de lei.

Prin OG 13 din 2016 se modifică și definiția certficatului de performanță energetică a clădirii:

certificat de performanță energetică a clădirii – document elaborat conform metodologiei de calcul al performanței energetice a clădirilor, prin care este indicată performanța energetică a unei clădiri sau a unei unități de clădire și care cuprinde date cu privire la consumurile de energie primară și finală, inclusiv din surse regenerabile de energie, precum și cantitatea de emisii în echivalent CO2. Pentru clădirile existente, certificatul cuprinde și măsuri recomandate pentru reducerea consumurilor energetice, precum și pentru creșterea ponderii utilizării surselor regenerabile de energie în total consum;

Conform OG 13 din 2016 ste obligatorie afișarea certificatului de performanță energetică pentru clădirile vizitate frecvent de public din următoarele categorii:

  • locuințele unifamiliale;
  • blocurile de locuințe;
  • birourile;
  • clădirile de învățământ;
  • spitalele;
  • hotelurile și restaurantele;
  • construcțiile destinate activităților sportive;
  • clădirile pentru servicii de comerț;
  • alte tipuri de clădiri consumatoare de energie.

Ordonanta include si un aliniat care spune că deținătorii clădirilor vor acționa pentru aplicarea măsurilor recomandate in certificatul de performanță energetică. Punerea în aplicare a măsurilor implică în principal expertizarea tehnică structurală și auditul energetic al clădirii existente, proiectarea, executarea și recepția lucrărilor de intervenție.